Trong nước

Chân dung Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Sáng 8/4, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Thượng tướng Phan Văn Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng ngay khi được Quốc hội thông qua. Người tiền nhiệm của ông Phan Văn Giang là Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Thượng tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ: Tiến sĩ khoa học quân sự, cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Phan Văn Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Quochoi.vn


Tóm tắt quá trình công tác Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Năm 1978: Nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên, làm chiến sĩ thông tin.

Năm 1979: Tham gia Chiến tranh biên giới Việt - Trung ở phía Bắc.

Tháng 8/1980: Đỗ vào Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp.

Năm 1983: Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, được phong hàm Trung úy, về công tác tại Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 và giữ chức Trung đội trưởng.

Năm 1985: Đại đội trưởng.

Năm 1988: Phó Tiểu đoàn trưởng.

Năm 1990: Tiểu đoàn trưởng.

Năm 1996: Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng.

Năm 1999: Trung đoàn trưởng.

Năm 2000: Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.

Năm 2003: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn, Đảng ủy viên Quân đoàn 1.

Năm 2008: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn.

Năm 2010: Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn.

Tháng10/2011: Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng.

Tháng 4/2014: Tư lệnh Quân khu 1, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu.

Tháng 4/2016: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 5/2016: Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng.

Ngày 21/5/2016: Được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Ngày 30/1/2021: tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 31/1/2021: Được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 8/4/2021: Được bổ nhiệm Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP