Lao Động - Việc Làm

Buồn cười… việc ông Võ Tá Đinh xin nối dài sợi dây kinh nghiệm

Báo chí vừa đưa tin, ông Phạm Quang Đệ, Chánh thanh tra Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: theo yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Sở TN&MT Hà Tĩnh vừa tổ chức buổi kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Theo đó, chỉ 1 cán bộ tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, còn ông Võ Tá Đinh, giám đốc Sở TN&MT và các cơ quan liên quan xin…rút kinh nghiệm.

  >> Thưa ông Võ Tá Đinh, nếu không đủ năng lực ông hãy dũng cảm từ chức!

hatinh24h

Ông Võ Tá Đinh, tư lệnh ngành môi trường Hà Tĩnh xin nhận hình thức kỷ luật là… rút kinh nghiệm. 

Đọc thông tin này, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy…buồn cười.

Không buồn cười sao được vì một thảm họa môi trường biển chưa từng có từ trước đến nay ở nước ta, để lại hậu quả khủng khiếp, “giết chết” nền kinh tế biển 4 tỉnh miền trung, đẩy ngư dân vào tình cảnh “đói nghề”, mà những người liên đới để xảy ra thảm họa này thì chỉ 1 người tự nhận hình thức kỷ luật “nhẹ tựa lông hồng” là…khiển trách. Còn lại, từ Thanh tra Sở TN&MT, Trung tâm quan trắc sở TN&MT, …và đặc biệt là ông Võ Tá Đinh, giám đốc Sở TN&MT chỉ tự nhận hình thức kỷ luật…rút kinh nghiệm.

Dẫu biết là sợi dây kinh nghiệm ở nước ta dài lắm, rút mãi không hết, nhưng trong vụ việc lớn thế này cũng lại tiếp tục xin “rút kinh nghiệm” thì quả thực phải khẳng định … “sợi dây” vô hình này dài đến…vô cùng.

Ngày 4/8, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xả thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa và việc tự ý chôn lấp rác thải trái quy định xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh yêu cầu giám đốc các Sở Tài nguyên và môi trường, Công Thương, Công an tỉnh, Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh theo chức năng, nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của đơn vị, tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc Formosa xả thải gây sự cố môi trường, và việc chôn lấp chất thải công nghiệp lẫn chất thải nguy hại không đúng quy định.

Theo đó, chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan này tự nhận hình thức kỷ luật và cấp có thẩm quyền ra hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật, gửi Sở Nội vụ và báo cáo tỉnh trước ngày 15/8. Giám đốc Sở Nội vụ được giao đôn đốc, kiểm tra yêu cầu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8.

Tuy nhiên, cho đến nay đã là ngày 22.8, mới chỉ mỗi Sở TN&MT họp và tổ chức kiểm điểm xong. Còn lại các ban ngành khác chưa tổ chức họp, một số đơn vị xin cho lùi lại.

Có lẽ, việc phải tự mình nhận hình thức kỷ luật, trách nhiệm là một nhiệm vụ rất khó khăn. Khó khăn hơn rất nhiều so với việc đưa những kế hoạch, nhiệm vụ, biện pháp, quyết định …từ nhỏ đến to hàng ngày hàng giờ được đưa ra.

Vì khó khăn vậy nên cần nhiều thời gian để suy nghĩ, đắn đo, nên không trách được khi đã quá ngày 20.8 mà các đơn vị trên chưa thể thực hiện họp theo đúng thời gian chỉ đạo của chủ tịch Đặng Quốc Khánh.

Không biết đến khi nào, “sợi dây” rút kinh nghiệm không còn là “bùa hộ mệnh”. Đến khi nào “sợi dây” này mới có thể bị cắt đứt?

Mai Nguyễn – Hà Vy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP