Tin

Bộ GD&ĐT: Giao ban, ký cam kết thi đua Vùng 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Trần Trung Dũng, đại diện 6 tỉnh Bắc Trung Bộ báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ đầu năm học.

Chiều 27/10, tại TP Hà Tĩnh, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị giao ban, ký cam kết thi đua Vùng 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm học 2015 – 2016.
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT 6 tỉnh Bắc Trung Bộ ký cam cam kết thi đua năm học 2015 – 2016.
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT 6 tỉnh Bắc Trung Bộ ký cam cam kết thi đua năm học 2015 – 2016.

Theo đó, năm học 2015 – 2016, trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Trung Bộ có 6.292 trường mầm non, phổ thông và Trung tâm với tổng số 2.344.895 học sinh, học viên. Với tổng 182.924 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, riêng đơn vị Hà Tĩnh có 756 trường, trung tâm với 301.819 học sinh, học viên.

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 2015 – 2016, thời gian qua ngành GD&ĐT 6 tỉnh đã kịp thời tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ thị của Bộ GD&Đ, của cấp ủy, chính quyền địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành. Đồng thời thực hiện tốt các nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo.

Riêng ở Hà Tĩnh, Sở GD&ĐT đã triển khai ở 100% trường Tiểu học việc dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ Giáo dục, thực hiện “Phương pháp bàn tay nặn bột” và “Phương pháp dạy học mỹ thuật mới của Đan Mạch”.

Triển khai mô hình trường học mới Việt Nam tại 129 trường tiểu học (tỉ lệ 48,3%) và (29) trường THCS (tỷ lệ 18,6 %) với 116 lớp, 3406 học sinh tham gia. Có 100% trường Tiểu học thành lập câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Trong năm học 2015 – 2016, Sở DG&ĐT 6 tỉnh Bắc Trung Bộ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo, với cách làm cụ thể, hiệu quả và sát tình hình địa phương.

Đẩy mạnh việc đổi mới công tác quản lý giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải cách hành chính, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục,…

 Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Trần Trung Dũng báo cáo tình hình triển khai nhiệm năm học 2015 – 2016

Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Duy trì vững chắc chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập GDTH đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án phát triển giáo dục tại các địa phương.Đẩy mạnh việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn; kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực người học; Làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp học sinh.

Tiếp tục quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp hợp lý, củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các nhà trường; đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhân rộng mô hình thư viện điện tử, thư viện xanh, thư viện thân thiện; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.

Chăm lo đầu tư và phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQLGD. Thực hiện tốt việc đánh giá giáo viên, cán bộ QLGD theo chuẩn nghề nghiệp.

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tư tưởng chính trị cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD. Tiếp tục tham mưu các chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non, giáo viên vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người.

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc, với quan điểm hướng về cơ sở; có ý nghĩa thiết thực động viên phong trào chung; thực hiện tốt các tiêu chí thi đua của năm học, trong đó có nhiều tiêu chí đạt xuất sắc.

Tại hội nghị, sau khi chia sẻ kinh nghiệm, phân tích rõ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai công tác giáo dục đào tạo tại địa phương.

Cùng nhau bàn bạc thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm cần làm. Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã cùng nhau ký cam cam kết thi đua giai đoạn năm học 2015 – 2016.

Huy Hiếu – Minh Thư / GD&TĐ

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP