Nông Thôn Hà Tĩnh

Bí đỏ Nhật Bản trên đồng đất Hà Tĩnh

Mô hình trồng Bí đỏ được Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc phối  hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Stevia Á Châu triển khai  trồng thí điểm giống bí đỏ Nhật Bản tại vùng đất cao cưỡng, không chủ động nguồn nước tại xã Song Lộc. Với 23 hộ dân tham gia,  diện tích 1,5 ha.

Sau hai tháng trồng, chăm sóc Bí đỏ Nhật Bản đã cho thu hoạch, ước tính 1,2 tấn/500m2.

Sản phẩm Bí đỏ Nhật Bản sau hai tháng trồng, chăm sóc

Đây là mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị, Công ty phụ trách kỹ thuật, cho ứng trước giống, các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh, phân bón các chi phí này được khấu trừ vào giá trị thanh toán sản phẩm sau thu hoạch. Đồng thời Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Stevia Á Châu bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Bà con nông dân chịu trách nhiệm trồng, bảo vệ, chăm sóc, thu hái.

Sau hơn hai tháng trồng và chăm sóc, đến thời điểm này nông dân đang chuẩn bị thu hoạch. Ước tính năng suất đạt khoảng 1,2 tấn/sào. Với thời giá hiện nay mỗi sào thu về từ 3 đến 3,6 triệu đồng.

CTV Phương nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP