Trong nước

Báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 10/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật và báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; các ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh cùng các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật; nghe lãnh đạo UBND tỉnh  báo cáo tình hình mưa lũ, công tác ứng phó phục hồi sản xuất, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc mà đặc biệt dịch tai xanh trên đàn lợn; các giải pháp ổn định đời sống nhân dân sau các đợt mưa lũ; kết quả công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường cho các đối tượng tại các địa phương bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa 12.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên báo cáo một số nội dung quan trọng tại hội nghị

Theo đó, Hội nghị lần thứ tư đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình KT-XH năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và một số vấn đề quan trọng khác.

Đại biểu dự hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông báo Kết luận số 155 ngày 5/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị khóa X gắn với thực hiện Quy định 57 và Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc các nội dung Chỉ thị 15 và hướng dẫn 01 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đặc biệt là các nhóm giải pháp triển khai trong thời gian tới và yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, triển khai thực hiện.

Trước mắt, cần khẩn trương hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, quan tâm phục hồi sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết của Công ty Hưng nghiệp Gang thép Formosa. Tiếp tục chỉ đạo bổ cứu sản xuất vụ đông sau lũ lụt, triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2017, chủ động các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ủng hộ người dân vùng lũ của đồng bào trong và ngoài nước. Tập trung cao cho chương trình xây dựng nông thôn mới, dồn sức cho công tác thu, chi ngân sách. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị trên địa bàn.

Hà Vân

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP