Trong nước

4.544 cán bộ, công chức chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thanh tra Chính phủ cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.544 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Ảnh minh hoạ


Ngày 3/9, Chính phủ đã gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo tổng họp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Trong đó, cử tri lại tiếp tục quan tâm đến vấn đề liên quan đến vấn đề thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, tăng cường công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giám sát chặt chẽ các hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các vụ việc kéo dài, gây bức xúc trong dư luận; xây dựng quy chế quy chế đối thoại, giám sát hiệu quả về việc giải quyết khiếu nại tố cáo;


Cử tri cũng đề nghị sớm ban hành Quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trả lời kiến nghị trên, Chính phủ cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: công khai, minh bạch trong hoạt động, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, về chuyển đối vị trí công tác, cải cách hành chính.

Cùng với đó là ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; có biện pháp kiên quyết đây lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thanh tra Chính phủ đã triển khai, tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực tham nhũng lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

Cơ quan này cũng phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát phát hiện, xử lý tham nhũng; động viên Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri về việc thực hiện quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyên đối vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.

Thanh tra Chính phủ cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.544 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP