Tin Hà Tĩnh

127 chợ tại Hà Tĩnh được chuyển đổi mô hình quản lý

Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, sau hơn 5 năm thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ, đến nay đã có 119 chợ/127 chợ được chuyển đổi, đạt 94% theo kế hoạch đề ra.

Từ năm 2014, ngành Công Thuơng Hà Tĩnh đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ với nhiều hình thức bao gồm đấu thầu, giao quản lý và phương thức chuyển đổi gắn hoặc không gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản phù hợp với điều kiện thực tế từng chợ.

Tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác 119/127 chợ, đạt 94% theo kế hoạch

Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, công tác quản lý chợ trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã được quan tâm. Hệ thống pháp luật về chợ tương đối đầy đủ từ công tác quy hoạch đến triển khai chỉ đạo theo nghị định của Chính phủ. Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Tài chính… làm việc với các đơn vị để rà soát, đôn đốc trong công tác quản lý, quy hoạch chợ, do đó đã có những chuyển biến về quản lý nhà nước từ phân hạng chợ, sắp xếp khu vực kinh doanh, ngành hàng, giá dịch vụ…

Đến nay, tính chung trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác 119/127 chợ, đạt 94% theo kế hoạch. Hoạt động kinh doanh của các chợ trên địa bàn đã mang lại công ăn, việc làm, thu nhập cho nhiều lao động, một số chợ kinh doanh tốt, số lượng người kinh doanh trong chợ tăng nhiều so với trước đây. Đồng thời, góp phần tăng mức lưu chuyển hàng hóa, tăng thu cho ngân sách địa bàn.

Tuy nhiên, công tác phát triển và quản lý chợ vẫn còn những bất cập cần khắc phục. Cụ thể, hầu hết các chợ trên địa bàn, nhất là khu vực ngoại thành đang bị xuống cấp… Một số địa phương chưa có chợ hoặc số lượng chợ chưa đủ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân dẫn đến phát sinh chợ cóc, chợ tạm gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông…

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, khai thác chợ trong thời gian tới, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các Sở: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường cần đôn đốc các quận, huyện chỉ đạo thực hiện tốt mô hình chuyển đổi chợ. Trong việc phân hạng chợ, cần khẩn trương triển khai theo các tiêu chí đã được quy định, tránh hiện tượng phân hạng hình thức. Các quận, huyện cần hoàn thành phê duyệt công khai giá của các chợ hạng 2, 3 còn lại cũng như hoàn thành việc bố trí các ngành hàng…

Sau chuyển đổi mô hình quản lý, hoạt động kinh doanh tại chợ bài bản hơn, ngành hàng bố trí hợp lý, vệ sinh môi trường được cải thiện; công tác phòng cháy, chữa cháy đảm bảo; nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con tiểu thương và người tiêu dùng; tăng thu ngân sách.

Song hành với chuyển đổi, tỉnh Hà Tĩnh cũng xây dựng mới được 34 chợ; nâng cấp cải tạo 94 chợ với tổng kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng đạt 1.428 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa huy động chiếm 79,6%.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công Thương Điện Tử

  Từ khóa: chợ kỳ anh , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP