Trong nước

Vinh danh 137 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành LĐTB&XH

Sáng 1/6, Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến của ngành giai đoạn 2010 – 2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện tới dự.

Vinh danh 137 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành LĐTB&XH

Giai đoạn 2010 – 2015, Sở LĐTB&XH thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, ban hành kế hoạch và phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của ngành. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã ra sức phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước.

Vinh danh 137 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành LĐTB&XH

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh

Các phong trào thi đua của ngành LĐTB&XH đã góp phần hoàn thành cơ bản chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh bộ lần thứ XVII đề ra như: giải quyết việc làm hàng năm cho khoảng 3,2 vạn lao động, xuất khẩu lao động trên 5.500 người; dạy nghề cho 2,5 vạn lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 35,5% năm 2010 lên 53% năm 2015; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,42%; giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 1.066 mẹ; tiếp nhận, truy điệu và an táng trang trọng, chu đáo 719 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện hy sinh tại Lào về nước…

Vinh danh 137 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành LĐTB&XH
Vinh danh 137 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành LĐTB&XH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Thiện và lãnh đạo Sở LĐTB&XH trao chứng nhận điển hình tiên tiến cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua cũng như đề xuất các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Thiện biểu dương những thành tích, kết quả của ngành LĐTB&XH Hà Tĩnh trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế, tồn tại.

Vinh danh 137 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ngành LĐTB&XH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Thời gian tới, ngành LĐTB&XH cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, ngành LĐTB&XH cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chị thị 39, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Ngành LĐTB&XH cần thực hiện tốt các chính sách về lao động, người có công và xã hội, nhất là tập trung quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm về chương trình việc làm – dạy nghề, cải cách hành chính, thực hiện tốt chính sách về người có công, đảm bảo an sinh xã hội; xử lý kịp thời sau tổng rà soát gắn với kết luật thanh tra Bộ LĐTB&XH về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công; quản lý tốt lao động người nước ngoài trên địa bàn…

Nhân dịp này, Sở LĐTB&XH vinh dự đón nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2014 của Bộ LĐTB&XH; tiến hành vinh danh 8 tập thể và 129 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015.

Nam Giang/ Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP