Trong nước

UBND tỉnh họp chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 16

Cuộc họp đã soát xét lại báo cáo KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới. Trong đó, nhấn mạnh 6 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh nhà có bước tăng trưởng khá, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Theo đó GDP 6 tháng đầu năm tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tăng nhanh cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực. Năng suất lúa đạt 56,06 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên cát thành công với giá trị thu nhập 250-300 triệu đồng/ha. Chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển khá,tổng đàn bò, lợn, hươu, gia cầm và sản lượng thịt hơi tăng. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định. Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch HDND tỉnh giao.

Sáng 25-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp soát xét các nội dung chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khoá 16. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì buổi làm việc

Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý vào các báo cáo, đề án, tờ trình tập trung vào các vấn đề như: Báo cáo thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Các đề án: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 – 2020 tỉnh Hà Tĩnh. Các tờ trình: về việc thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2014-2015; về việc đề nghị thông qua quy định định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 – 2015; chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương chưa thực sự chú trọng công tác thu ngân sách, vì vậy kết quả đạt thấp. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn nhiều yếu kém. Nhiều huyện chưa thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu mùa vụ; tỷ lệ sản xuất giống lúa IR1820 còn cao, trong đó có thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cấp uỷ, chính quyền cần đánh giá nghiêm túc và có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, cả hệ thống chính trị cần nhìn rõ những thách thức, củng cố niêm tin, từ đó quyết tâm bám sát nhiệm vụ, nắm bắt cơ hội để tiếp tục đạt được những kết quả mới. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên người lao động, các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm. Tăng cường chỉ đạo, tập trung thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra từ đầu năm. Triển khai có hiệu quả giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp, tiêu thụ hàng tồn kho và giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản. Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn. Phát triển các ngành dịch vụ, chú trọng công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nội địa. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung các nguồn lực, tranh thủ ngân sách Trung ương, khuyến khích các cơ chế thu hút nguồn vốn doanh nghiệp, dân cư, tổ chức tín dụng… để đầu tư các công trình, dự án. Làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh các biện pháp huy động nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu thu ngân sách năm 2014 đạt kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội; tăng cường công tác xã hội hoá, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đối với các báo cáo, tờ trình và đề án chuyên môn khác, đặc biệt là các báo cáo, đề án chưa đảm bảo yêu cầu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tích cực phối hợp bổ sung, hoàn chỉnh theo hướng cụ thể, rõ ràng và và đảm bảo chất lượng để trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa 16. Về các nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Võ Kim Cự – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ Hè Thu 2014; chỉ đạo mở rộng sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp như: nuôi tôm, phát triển đàn bò, hươu, mở rộng diện tích trồng rau – củ – quả trên cát; đẩy nhanh tiến độ đo vẽ bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ động phòng chống cháy rừng, phòng chống bão lụt, đảm bảo an ninh trật tự xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn.

Tiến Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP