Di tích - Thắng cảnh

Trăm năm, ngàn năm….Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Nhà nghiên cứu Văn nghệ dân gian Phan Thư Hiền, nguyên là Phó Giám đốc Sở VH,TT & DL Hà Tĩnh và bà Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Thư viện tỉnh vừa phối hợp biên soạn tập sách “Trăm năm, ngàn năm … Hải Thượng Lãn Ông” do Nhà xuất bản Đại học Vinh ấn hành tháng 2/2016.

hatinh (2)

Tập sách “Trăm năm, ngàn năm … Hải Thượng Lãn Ông” có độ dày gần 300 trang khổ 14,5cm x 20,5cm. Ngoài Lời nói đầu, tập sách có các phần chính như sau: Vài nét về vùng đất Hương Sơn Hà Tĩnh, quê mẹ của Đại danh y; Thân thế và sự nghiệp Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Quần thể Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; Lễ hội Truyền thống Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Những trác tước tiêu biểu của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; Tác phẩm chọn lọc ca ngợi công lao Đại danh y.

Tập sách này được xuất bản vào đúng dịp kỷ niệm 225 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (1791-2016) và “Lễ hội truyền thống Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác”  được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Nguyễn Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP