Hot trong nước

Thủ tướng yêu cầu chấm dứt nhận ôtô doanh nghiệp biếu, tặng

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận ôtô của doanh nghiệp biếu, tặng.

Tại Thông báo 127/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng về việc tiếp nhận ôtô do doanh nghiệp tặng, Chính phủ đã thống nhất, yêu cầu chấm dứt ngay việc các địa phương, cơ quan nhà nước nhận xe biếu, tặng của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có các hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đối với các cơ quan, tổ chức đơn vị được đề nghị cho tặng phải căn cứ quy định hiện hành của pháp luật để xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao. Người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận tài sản theo quy định của Chính phủ.

Tỉnh Cà Mau đã từng nhận hai xe Lexus của doanh nghiệp tặng.

Để tránh xảy ra tiêu cực, thông qua hình thức nhận quà biếu, tặng từ doanh nghiệp cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tiếp nhận xe của doanh nghiệp biếu, tặng.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát tổng số ôtô dư thừa để điều chuyển cho các bộ, ngành và địa phương có nhu cầu phục vụ công tác được giao.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, làm rõ việc các bộ, ngành và địa phương tiếp nhận, sử dụng xe do các doanh nghiệp tặng; trường hợp phát hiện có sai phạm, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức có liên quan và xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng trước ngày 28/4.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị rà soát tất cả ôtô do cơ quan, Nhà nước thanh lý để bảo đảm việc thanh lý xe thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công khai minh bạch.

Số tiền thanh lý thực hiện thu nộp ngân sách nhà nước, không để xảy ra sai sót, thất thoát tài sản công.

Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát để thu hồi ngay biển số xe đối với những xe các cơ quan nhà nước đã thanh lý; báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng biển số.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét, xây dựng cơ chế về việc đấu giá biển số xe ôtô và báo cáo Thủ tướng trong tháng 5/2017.

Thủ tướng cũng giao Bộ Quốc phòng rà soát, thu hồi biển số xe đã cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh tế, không liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng.

Doanh nghiệp tặng huyện 2 ôtô để ‘chống bão’
Một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) tặng cho địa phương này hai chiếc ôtô hạng sang để phòng chống lụt bão. Hai xe được huyện đưa vào sử dụng từ đầu năm.

Công Khanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP