TP Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh xem xét điều chỉnh Quy chế quản lý đô thị

Thành phố Hà Tĩnh đang tổ chức việc lấy ý kiến đánh giá, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quy chế Quản lý đô thị; Đề án Xã hội hóa công tác Vệ sinh môi trường thu gom rác thải và Quyết định 02/2009/QĐ-UBND về cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông trên địa bàn thành phố để kịp thời hoàn thiện trình HĐND thành phố xem xét, quyết định trong kỳ họp thứ 6, khóa XIX sắp tới.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế quản lý đô thị, Đề án Xã hội hóa Vệ sinh môi trường – Thu gom rác thải và Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về cho phép sử dụng tạm thời một số khu vực vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông đã góp phần quan trọng cho sự phát triển và thay đổi bộ mặt đô thị của Thành phố Hà Tĩnh. Tuy vậy, xuất phát từ thực tiễn, một số quy định của Quy chế quản lý đô thị và các đề án, văn bản đang thực hiện đã bộc lộ một số bất cập, xuất hiện nhiều vấn đề mới nảy sinh đòi hỏi phải có sự điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.


Trong đó, công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải đã đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi phải xây dựng lại hệ thống mục tiêu, quy trình để nâng cao chất lượng công tác này trước những yêu cầu phát triển mới của đô thị phù hợp với các quy hoạch mới của tỉnh và thành phố… Một số quy định tại Quy chế quản lý đô thị cũng cần có sự điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời bổ sung thêm các quy định mới như việc cấm họp chợ, bán hàng thực phẩm tươi sống tại nhà trong khu vực đông dân cư, sử dụng xe súc vật kéo, việc khai thác, sử dụng và quản lý, duy tu sửa chữa các công trình đô thị.v.v.


Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ngoài mục đích giao thông trên địa bàn có hiệu lực thi hành từ năm 2009 đến nay là văn bản quan trọng để đảm bảo trật tự đô thị, quản lý và khai thác hiệu quả nhiều con đường, tuyến phố trên địa bàn. Nhưng hiện nay, thực tế thành phố đã có thêm nhiều công trình hạ tầng được đầu tư mới, nhiều con đường, tuyến phố được nâng cấp, cải tạo, thêm nhiều khu đô thị mới. Đô thị đã có sự thay đổi cả về quy mô lẫn tính chất, cần thiết có sự phân loại, bổ sung nhiều tuyến vào diện điều chỉnh, có cơ chế điều chỉnh phù hợp với từng loại tuyến phố theo phân cấp… Việc cho phép sử dụng tạm thời các khu vực vỉa hè, lòng đường vừa phải tinh tới đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân trong đời sống (như việc cưới, việc tang), xây dựng và phát triển các khu phố buôn bán, thương mại phù hợp với quy hoạch nhưng cũng phải đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và yếu tố văn hóa, văn minh của một đô thị hiện đại.


Để sớm có điều chỉnh cụ thể, UBND Thành phố vừa có chỉ đạo UBND các phường xã trên địa bàn nghiên cứu, rà soát, góp ý kiến đối với các văn bản dự thảo của UBND thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế Quản lý đô thị, Đề án XHH công tác VSMT-TGRT và Quyết định 02/2009/QĐ-UBND để các phòng ban chuyên môn tổng hợp, hoàn thiện xin ý kiến trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 6, khóa XIX.


Trần Chung

Hatinhcity

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP