Hồ Dầu Tiếng xả nước ‘cứu’ người dân Sài Gòn

Ngày 8/3, hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa xả nước xuống sông Sài Gòn, kéo dài trong 3 hôm với lưu lượng 30 m3 một giây để đẩy mặn, giúp nhà máy nước Tân Hiệp lấy nước thô xử lý, cung cung cấp cho người dân TP HCM sinh hoạt.

TOP