Kỳ Giang dồn sức về đích NTM năm 2016: Vẫn còn nhiều khó khăn

Sau 5 năm thực hiện, xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã đạt được 11/20 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Hà Tĩnh có thêm tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu). Với khí thế và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã và đang nỗ lực, gấp rút hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Thôn Tân Phan-xã Kỳ Giang: Đón nhận danh hiệu làng văn hóa

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, bà con nhân dân thôn Tân Phan- xã Kỳ Giang đã đoàn kết, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/ người/ năm, làm mới gần 1,5 km đường bê tông, 2,1 km kênh mương bê tông. Các hoạt động văn hóa- văn nghệ  thể dục thể thao không ngừng phát triển. Đến nay,  thôn  Tân Phan có  85 % gia đình đạt tiêu chí Gia đình văn hóa, 29,4 % Gia đình thể thao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

TOP