Vụ thảm sát 6 người: Dựng lại hiện trường vụ án?

“Có những vụ án hiện trường không phải dựng lại nếu không có mâu thuẫn, cũng có nhiều vụ án cần phải dựng lại hiện trường, thực nghiệm điều tra. Đó là biện pháp nghiệp vụ mà tùy tính chất từng vụ án cụ thể” – Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.

TOP