Soát xét công tác chuẩn bị Kỷ niệm 250 Năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du

Chiều 7/9, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 Năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du. Cùng dự có đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh và các ban, ngành, địa phương liên quan.

UBND tỉnh soát xét các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày từ ngày 15-17/7. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; tình hình, kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 5 năm 2011-2015; kết quả thu hút, huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển và công tác xã hội hóa đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011-2015; xem xét và cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và nhiều nội dung khác.

Hương Khê cần tiếp tục soát xét nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Để phấn đấu đạt và vượt 25% kế hoạch thu ngân sách năm 2014, các đơn vị cần xác định nhiệm vụ thu ngân sách còn lại của năm 2014 rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối kết hợp của các phòng, ban, ngành.

Kỳ Anh cần soát xét, chấn chỉnh công tác bồi thường, GPMB

Sáng 12/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng dự.

TOP