Nhân chứng sống bên Hồ Kẻ Gỗ huyền thoại (Bài 1)

Hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) bốn mươi năm trở lại đây đã trở thành “vị cứu tinh” mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho người dân ở nhiều vùng đất của tỉnh Hà Tĩnh. Sự hình thành và hoạt động của Hồ Kẻ Gỗ đã đi vào kí ức của một thế hệ người dân Nghệ Tĩnh, là minh chứng cho sức mạnh “có sức người sỏi đá cũng thành cơm” và tinh thần đoàn kết của nhân dân.

TOP