2 nữ cán bộ Kho bạc đánh nhau tại cơ quan

Bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Kho bạc huyện Chư Păh (Gia Lai) – xác nhận, có chuyện một nhân viên và nữ Phó Giám đốc cơ quan sau khi cãi vã đã xông vào đánh nhau trong giờ hành chính.

TOP