Dự án đầu tư

Hà Tĩnh xin hơn 1.200 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng KKT Vũng Áng

3 dự án được Hà Tĩnh xin cấp hỗ trợ vốn là Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Dự án Formosa Hà Tĩnh; Dự án hệ thống cấp nước KKT Vũng Áng; Dự án Khu nhà thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại KKT Vũng Áng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 12-8 có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ hơn 1.200 tỷ đồng vốn từ ngân sách Trung ương cho 3 dự án trọng điểm tại khu kinh tế (KKT) Vũng Áng.
Một góc Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: Lương Bằng

Cụ thể, dự án án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư Dự án Formosa Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là gần 7.100 tỷ đồng. Để kịp triển khai hoàn thiện các hạng mục cấp thiết còn lại của dự án trước mùa mưa bão năm 2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 800 tỉ đồng trong tháng 8-2014.

Còn dự án cấp nước KKT Vũng Áng là dự án đa mục tiêu, khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cấp nước cho toàn KKT này; cấp nước tưới ổn định cho 1.335ha đất sản xuất nông nghiệp và 300ha nuôi trồng thủy hải sản… Tổng mức đầu tư của dự án là trên 4.415 tỷ đồng. Dự án được triển khai xây dựng từ tháng 1-2012, một số hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành.

Để sớm bổ sung nguồn vốn, kịp thời đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là thi công hoàn thành cụm công trình đập dâng Lạc Tiến, Tuynel và Kênh dẫn vào cuối tháng 12-2014 nhằm đáp ứng tiến độ dự án Formosa Hà Tĩnh theo cam kết, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hai bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính báo cáo Thủ tướng bố trí cho tỉnh Hà Tĩnh ứng tiếp nguồn vốn còn lại là 219 tỷ đồng trong tổng số 819 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho dự án.

Dự án thứ ba là Dự án khu nhà thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại KKT Vũng Áng với tổng mức đầu tư là hơn 1.182 tỷ đồng. UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: Tính chất của dự án là cấp bách và đặc thù. Nếu không có chỗ ở thì không thể mời người lao động về làm việc tại KKT Vũng Áng. Mặt khác công tác đảm bảo an ninh cho người nước ngoài trong điều kiện ở phân tán trong dân rất khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai dự án của các nhà đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp bách về nhà ở cho công nhân và người lao động, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng hỗ trợ ngân sách Trung ương cho dự án với số tiền 286 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ nguồn vốn cho ba dự án trọng điểm này của tỉnh Hà Tĩnh.

Lương Bằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP