Hương Sơn gồng mình với nắng hạn

Đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày nay ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện miền núi Hương Sơn.

TOP