Đồng chí Trần Phú và quá trình hình thành những quan điểm quân sự đầu tiên của Đảng

Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành và từng bước hoàn thiện gắn liền với sự ra đời và lớn mạnh của Đảng, sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp quan trọng trong việc hình thành đường lối đó. Điều này được thể hiện rõ thông qua một số quan điểm quân sự được trình bày trong các văn kiện đầu tiên của Đảng, mà đồng chí Trần Phú trực tiếp soạn thảo và chỉ đạo soạn thảo ngay từ sau ngày đồng chí về nước hoạt động, rồi vào Ban Chấp hành Trung ương và làm Tổng Bí thư.

Bài viết của Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình: Hà Tĩnh xứng đáng là quê hương đồng chí Trần Phú

Hà Tĩnh tự hào là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng lớp lớp người con kiên cường, anh dũng trong chiến đấu chống ngoại xâm; cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất; ham học hỏi, trọng nhân nghĩa, dám nghĩ, dám làm, sống trung thực, thủy chung. Càng vinh dự và tự hào hơn, Hà Tĩnh là quê hương của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

Giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú

Tại đêm giao lưu nghệ thuật, 10 đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã mang đến cho hàng trăm khán giả 14 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, thể hiện cho người xem sự biết ơn, kính trọng của người dân đối với công lao to lớn của các vị anh hùng dân tộc vĩ đại trong đó nổi bật là đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng – Võ Nguyên Giáp.

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh; do vậy, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tạo được sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. Để có được kết quả đó, các đơn vị đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tập trung nắm tình hình, phát hiện kịp thời các vụ, việc phức tạp về an ninh, trật tự, chủ động có kế hoạch xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến ANTT, không để bị động, bất ngờ xẩy ra. Phát huy những kết quả đã đạt được để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lễ mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú.

Tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú đảm bảo trang trọng

Thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Ban Tổ chức kỷ niệm đã phân công các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách.

TOP