Trong nước

Bài viết của Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình: Hà Tĩnh xứng đáng là quê hương đồng chí Trần Phú

Hà Tĩnh tự hào là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng lớp lớp người con kiên cường, anh dũng trong chiến đấu chống ngoại xâm; cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất; ham học hỏi, trọng nhân nghĩa, dám nghĩ, dám làm, sống trung thực, thủy chung. Càng vinh dự và tự hào hơn, Hà Tĩnh là quê hương của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

Công nhân Công ty Viết Hải huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) sản xuất cọc bê-tông giá thành hạ, chất lượng tốt. Ảnh: THÀNH CHÂU

Công nhân Công ty Viết Hải huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) sản xuất cọc bê-tông giá thành hạ, chất lượng tốt. Ảnh: THÀNH CHÂU

Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, nhưng quê hương của đồng chí Trần Phú là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Trần Phú đã sớm tham gia các tổ chức yêu nước. Sau khi gặp Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, được học tập tại Trường đại học Phương Đông (Liên Xô), Trần Phú càng thêm tin tưởng vào con đường cách mạng của Lê-nin mà Nguyễn Ái Quốc đã chọn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 10-1930, Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng cụ thể hóa Luận cương chính trị,lãnh đạo đưa phong trào cách mạng có những bước tiến mới… Ngày 18-4-1931, đồng chí Trần Phú bị địch bắt và bị tra tấn dã man, nhưng với chí khí cách mạng kiên cường, lòng kiên trung sắt son với Đảng, đồng chí đã giữ vững ý chí chiến đấu, bình tĩnh, hiên ngang trước kẻ thù. Do bị tra tấn cực hình, đồng chí Trần Phú lâm bệnh nặng và đã trút hơi thở cuối cùng tại Nhà thương Chợ Quán (Sài Gòn) vào ngày 6-9-1931, khi mới 27 tuổi.

Cuộc đời cách mạng của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi và giữ cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng gần một năm, nhưng chí khí cách mạng của người cộng sản trẻ tuổi và những đóng góp quan trọng của đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc mãi mãi được Đảng ta, nhân dân ta ghi nhận, góp phần soi rọi đường lối cách mạng mà Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn.

Noi gương đồng chí Trần Phú và các thế hệ cách mạng tiền bối, từ ngày có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên giành thắng lợi to lớn trên mọi lĩnh vực, là địa phương có nhiều phong trào dẫn đầu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, sức mạnh từ truyền thống tốt đẹp của quê hương, cũng như chí khí cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú và các thế hệ cha anh đang được Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh gìn giữ, bồi đắp, phát huy.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết vươn lên, giành được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao, riêng năm 2013 đạt 19,2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết thúc năm 2013, đã hoàn thành cơ bản, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ chiếm 82%, nông – lâm – ngư nghiệp giảm còn 18%; thu ngân sách vượt chỉ tiêu, đạt gần 5.500 tỷ đồng. Diện mạo tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày, từng giờ đổi thay, từng bước trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển vững chắc, là trung tâm công nghiệp của bắc miền trung.

Khu Kinh tế Vũng Áng là một trong năm khu kinh tế trọng điểm của cả nước, phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực mà chủ lực là luyện cán thép, cảng biển nước sâu, trung tâm nhiệt điện, lọc hóa dầu… Đến nay, đã có 89 dự án đầu tư, trong đó có 52 dự án có vốn đầu tư trong nước, 37 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD. Khu Liên hợp luyện cán thép và cảng nước sâu Sơn Dương do Tập đoàn Formosa (Đài Loan, Trung Quốc) đầu tư giai đoạn I là 10 tỷ USD đang triển khai đồng bộ các hạng mục. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đúng mức; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đến nay có bảy xã đã đạt 19 tiêu chí, trong đó có xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm đã tạo điều kiện để Hà Tĩnh chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội. Xóa đói, giảm nghèo đạt được kết quả tích cực, hiện toàn tỉnh chỉ còn 10,7% số hộ nghèo. Trong nhiều năm gần đây, Hà Tĩnh là tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ hạng cao của khu vực và cả nước.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường; việc triển khai học tập, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh kịp thời, có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng. Đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; thực hiện nghiêm việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyếtT.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 -2015 đề ra. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch ngành, địa phương phù hợp. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng tăng trưởng, duy trì phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự, cấp giấy chứng nhận đầu tư… để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án đã triển khai và khởi công các dự án đã cam kết. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên vốn, khuyến khích chuyển đổi, tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất hàng hóa. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 8 (khóa XI), đáp ứng nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của tỉnh.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng Đảng. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm hướng vào các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều bức xúc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận theo Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XI)… Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương noi gương Tổng Bí thư Trần Phú, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

NGUYỄN THANH BÌNH

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP