Bình quân mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể

Theo VARS, thị trường bất động sản đã có tín hiệu tích cực nhưng chưa có kết quả cụ thể, chưa thoát khỏi khó khăn, trầm lắng. Nhiều doanh nghiệp vẫn lao đao, đối mặt với khủng hoảng và phá sản, bình quân mỗi ngày có 4 doanh nghiệp bất động sản giải thể.

Mỗi ngày có 17 công ty địa ốc ra đời

Trong 5 tháng đầu năm, cả nước có hơn 2.600 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới. Ước tính bình quân mỗi ngày nhóm ngành này ghi nhận thêm 17 doanh nghiệp thành lập.

TOP