Khoa Sư phạm Ngữ Văn Đại học Vinh kỷ niệm 55 năm thành lập

Ra đời năm 1959, tiền thân là Ban Văn – Sử (phân hiệu của Đại học Sư phạm Vinh), Khoa Ngữ văn là một hai khoa được thành lập đầu tiên của trường Vinh, từng ghi dấu ấn sâu sắc trong lịch sử ngành giáo dục đào tạo cách mạng.

TOP