Chủ quán karaoke nhốt khách và tiếp viên hàng giờ

Kiểm tra 2 tụ điểm nhà hàng, cơ quan chức năng gặp khó khăn khi những điểm này đóng cửa và cố thủ bên trong. Khi công an địa phương can thiệp thì cơ quan chức năng vào trong phát hiện lượng lớn khách và chân dài…  đang trốn.

TOP