Giáo dục - Đào tạo

Sở GD&ĐT: Kiểm tra chương trình thí điểm tại Hương Khê

Ngày 24/9/2013 Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh do nhà giáo Nguyễn Hồng Tư, trưởng phòng Giáo dục Tiểu học làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDTH, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã kiểm tra thực hiện các chương trình thí điểm dạy học năm học 2013-2014 tại huyện Hương Khê.

Cùng tham gia với đoàn của Sở có lãnh đạo phòng GD&ĐT và các chuyên viên phụ trách cấp học.

Năm học 2013-2014 giáo dục tiểu học Hương Khê triển khai thí điểm cấp huyện 03 chương trình thí điểm dạy học mới và chương trình Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo hướng lấy học sinh làm trung tâm trong toàn huyện. Các trường được chọn dạy học thí điểm cấp huyện: trường TH Hương Trà chương trình dạy học theo “Mô hình trường học Việt Nam mới (VNEN) ở các khối 2,3”, chương trình “Dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục (CGD)”; trường tiểu học Thị Trấn triển khai Phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” ở môn Khoa học lớp 4,5.
Thầy giáo Nguyễn Hồng Tư, Trưởng phòng GDTH; thầy giáo Trần Hậu Trung, Phó TP GDTH Sở GD&ĐT; thầy giáo Trần Đình Hùng, trưởng phòng GD&ĐT huyện dự giờ tại lớp 3 (VNEN) TH Hương Trà (ngày 23/9/2013)
Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã kiểm tra công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình của Phòng GD&ĐT; công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình dạy học theo “Mô hình trường học Việt Nam mới (VNEN) ở các khối 2,3”, chương trình “Dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Công nghệ giáo dục (CGD)” tại trường tiểu học Hương Trà. Đoàn đã dự 04 tiết dạy học ở lớp 1,2,3 của 2 chương trình trường TH Hương Trà. Đoàn đánh giá cao nỗ lực và vai trò của đ/c Hiệu trưởng nhà trường trong công tác chỉ đạo, đưa chương trình vào vận hành đúng thời gian, đúng qui trình mặc dù đơn vị có nhiều khó khăn, thiếu thốn và chậm bổ nhiệm cán bộ quản lý do công tác ổn định đội ngũ sau sáp nhập từ 31 xuống còn 23 trường tiểu học; sự nhiệt tình vào cuộc của Lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã Hương Trà trong việc hỗ trợ CSVC, động viện phụ huynh tham gia. Nỗ lực đội ngũ giáo viên, nhân viên, đặc biệt là giáo viên trực tiếp dạy các lớp thí điểm chương trình. Đoàn kiểm tra đánh giáo cao kết quả bước đầu của các chương trình thí điểm; chương trình đã mang lại niềm vui, sự hứng thú, tính tự giác, sáng tạo, tinh thần hợp tác nhóm, tương trợ trong học tập của học sinh; lớp học thật sự thân thiện; mối quan hệ học sinh- học sinh, giáo viên – học sinh thật sự gần gũi, thân thiện, thể hiện được rõ nét vai trò hướng dẫn của giáo viên và hoạt động chủ động của học sinh.Tại trường TH Hương Lâm, đơn vị vùng cao, vùng xa của huyện, một trong những đơn vị sáp nhập trong năm học 2013-2014. Với 540 học sinh ở 04 điểm trường, có lớp ghép 3 trình độ, có học sinh dân tộc thiếu số, giáo dân đông (gia đình đông con), hơn một nửa CBQL, GV (gần 30 người) từ vùng ngoài vào ở bán trú và nội trú trong khi CSVC chưa đáp ứng được nên gặp nhiều khó khăn trong nâng cao chất lượng. Đoàn kiểm tra đã dự 03 tiết, khảo sát học sinh tại lớp ghép Bản Giàng 1. Chia sẽ với những khó khăn của một đơn vị xa xôi, nhiều đặc thù, kinh tế và dân trí còn thấp so với mặt bằng chung của toàn huyện đoàn đánh giá cao nỗ lực của CBQL đã đưa hoạt động nhà trường đi vào nền nếp, có lòng tin với hoạt động, quản lý của nhà trường, chất lượng một số lớp 1 và lớp ghép; tuy nhiên cần rà soát đối tượng học sinh còn yếu ở khối lớp khác để có biện pháp phụ đạo nâng cao chất lượng, không để tình trạng HS ngồi nhầm lớp.Kết luận của đoàn đã đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo của lãnh đạo ngành trong việc triển khai các chuyên đề chuyên môn ngay đầu năm học trong bối cảnh công tác sáp nhập trường còn nhiều bề bộn, điều kiện ngân sách đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn; Phân công lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp phụ trách chương trình, bám sát cơ sở để giúp đỡ giáo viên, CBQL cùng nhà trường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo thành công cao của chương trình thí điểm. Đoàn kiến nghị Phòng GD&ĐT cần tham mưu UBND huyện bổ sung thêm Phó hiệu trưởng, đầu tư giáo viên có chuyên môn dạy lớp thí điểm ở tiểu học Hương Trà để làm nồng cốt cấp huyện khi triển khai mở rộng chương trình trong toàn huyện. Tham mưu nguồn kinh phí hỗ trợ trường TH Hương Trà mua sắm thêm thiết bị dạy học, các loại bảng biểu, tủ, giá phục vụ cho 02 chương trình thí điếm. Để chuẩn bị cho triển khai mở rộng các chương trình trong năm học sau phòng cần triển khai tiếp cận chương trình mới cho CBQL, GV các trường trong huyện. Triển khai các chuyên đề như giáo dục kỹ năng sống, xây dựng thư viện đạt chuẩn, thư viện thân thiện… phù hợp với thực tế đơn vị và yêu cầu của nâng cao chất lượng dạy học. Về công tác chuẩn bị cho đạt chuẩn PCGDTHĐĐT mức độ 2 trong năm 2014 theo đề án của tỉnh, đoàn cũng tư vấn Phòng tập trung rà soát, trình UBND huyện các tiêu chí ở các đơn vị chưa đạt để chỉ đạo thực hiện kịp thời. Đồng thời triển khai đồng bộ, triệt để đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đạt mục tiêu GDTH; tham gia hiệu quả các cuộc thi, giao lưu cấp huyện, tỉnh và quốc gia, các cuộc thi trực tuyến … Tạo nhiều sân chơi để cho học sinh được trải nghiệm, được tham gia tham, quan thực tế góp phần giáo dục truyền thống và KNS cho học sinh.
Lê Hữu Tân- Phòng GD&ĐT Hương Khê

Hương Khê

  Từ khóa: Trưởng phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP