Trong nước

Phát triển đô thị loại 2: Đòi hỏi quy hoạch đồng bộ, chi tiết

Sáng ngày 6/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh để nghe và cho ý kiến về Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2018. Dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn và Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Thực hiện lộ trình lên đô thị loại 2 đến hết năm 2015, Thành phố Hà Tĩnh mới đạt 32 trên tổng số 49 tiêu chí. 17 tiêu chí chưa đạt phần lớn liên quan đến hạ tầng đô thị. Những tiêu chí cần có nguồn lực lớn, như: Hệ thống giao thông; cấp, thoát nước; hệ thống điện, thông tin bưu chính viễn thông; công viên trung tâm, môi trường cây xanh, thu gom xử lý chất thải, thu nhập, quy mô dân số…

hatinh24h
UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh về đề án xây dựng đô thị loại 2.

Để đạt đô thị loại II vào năm 2018, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra buộc thành phố Hà Tĩnh phải gấp rút hoàn thành các tiêu chí còn lại. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi phải có nguồn vốn gần 5.000 tỷ đồng là thách thức không nhỏ đối với Đảng bộ, Nhân dân thành phố Hà Tĩnh. Trong bối cảnh nguồn lực của nhà nước gặp khó khăn, chỉ mang tính hỗ trợ một phần để kích hoạt, thu hút đầu tư nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, nhà đầu tư, của nhân dân.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành chia sẻ với thành phố Hà Tĩnh về sức ép nguồn lực và quỹ thời gian. Tuy nhiên để đề án xã hội hoá huy động nguồn lực có tính khả thi cao, trước hết cần phải lượng hóa được nguồn lực. Lựa chọn những công trình để đầu tư, tạo cú huých huy động nguồn lực xã hội; bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn bằng vốn ODA, tạo quỹ đất thì cần có ngay các cơ chế khuyến khích đầu tư: PPP, BOT, BT…gắn với phát động phong trào toàn dân sinh sống trên địa bàn chung tay xây dựng thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Kinh tế đô thị chính là động lực, nguồn lực, mục tiêu để phát triển thành phố Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chỉ đạo đề án tổng thể phát triển Thành phố phải theo định hướng, quy hoạch, lộ trình gắn với chiến lược phát triển của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng quan tâm số một chính là kinh tế đô thị, đây chính là động lực, nguồn lực, mục tiêu để phát triển thành phố Hà Tĩnh. Một đô thị phát triển phải có quy hoạch đồng bộ, do đó ngay từ bây giờ đến hết năm 2017 tất cả các phường xã trên địa bàn phải hoàn thành quy hoạch, đồng thời có quy hoạch chi tiết phủ kín đảm bảo các tiêu chí đô thị.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng thương mại, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Đề án cần phân định rõ danh mục, lĩnh vực, tiêu chí gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành từ đó có phương án huy động nguồn lực, trong đó khuyến khích huy động nguồn lực xã hội.

Tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện tối đa về cơ chế, chính sách để thành phố thực hiện đạt mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên trước hết, Thành phố Hà Tĩnh phải đi đầu trong cải cách hành chính, tạo sức hút đầu tư các doanh nghiệp. Quan tâm đến tiêu chí thoát thải, nhất là thoát lũ vào mùa mưa; công viên trung tâm; hệ thống cây xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh lưu ý chiến lược phát triển thành phố Hà Tĩnh phải lâu dài, bền vững, văn minh, hiện đại trong tương lai sẽ là đô thị loại 1.

 Văn Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP