Phát triển đô thị loại 2: Đòi hỏi quy hoạch đồng bộ, chi tiết

Sáng ngày 6/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh để nghe và cho ý kiến về Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2018. Dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng, Đặng Ngọc Sơn và Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

TOP