Trong nước

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống

Sáng 13/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy. Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long dự buổi gặp mặt.

Hatinh24h 01
Lãnh đạo tỉnh dự buổi gặp mặt cán bộ các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống

Dù ở thời kỳ nào, các thế hệ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ; tích cực chủ động tham mưu, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV và Thường trực Tỉnh ủy trên các lĩnh vực; tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, công tác tham mưu của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy đã góp phần giúp BCH, BTV Tỉnh ủy kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần vào sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững trên các lĩnh vực của tỉnh nhà.

Phát biểu chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng ghi nhận những đóng góp quan trọng của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp uỷ trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng ghi nhận những đóng góp quan trọng của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp uỷ trong công tác…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống của từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Mỗi cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, say mê công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức về mọi mặt để có tư duy tổng hợp và kiến thức chuyên sâu lĩnh vực mình phụ trách. Cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời nắm bắt tình hình việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ở các địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực. Trước mắt, tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hà Vân/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP