Trong nước

Hương Sơn: Hội nghị học tập Nghị quyết lần thứ 11 BCH Trung ương khoá XI

Ngày 18/6/2015, BTV huyện uỷ Hương Sơn đã tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của BCH trung ương Đảng khoá XI, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2015.

                                                             Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh – Phó bí thư thường trực Huyện uỷ đã chủ trì hội nghị, về dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư huyện uỷ

                Đồng chí Nguyễn Duy Trinh – Phó bí thư huyện ủy quán triện các nội dung nghị quyết

Tại hội nghị, báo cáo viên của Huyện uỷ đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), trong đó, đi sâu giới thiệu, phân tích làm rõ thêm những vấn đề cơ bản và những nội dung mới quan trọng mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 đã thông qua như: Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XII; số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, đánh giá những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Lập – Bí thư Huyên ủy nhấn mạnh: Những nội dung mà Hội nghị Trung ương 11 thông qua là những vấn đề lớn, liên quan đến sự phát triển đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Đồng chí cũng đề nghị các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị tập trung tổ chức cho các cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một cách kịp thời, nhanh gọn, hiệu quả; gắn với liên hệ trách nhiệm của các đảng bộ địa phương, đơn vị, nhất là quá trình tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Mặt khác, cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2015 cần tập trung soát xét các tiêu chí đã đạt và đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới và hoàn thành các tiêu chí còn lại, chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế, HTX và các loại hình sản xuất khác để nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu sớm đưa xã về đích nông thôn mới.

 

Thế Tuấn/ Hương Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP