Trong nước

Hương Khê: Tuyên dương 19 tập thể, 3 cá nhân điển hình tiên tiến

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh, năm 2014 đạt 14% bằng 157,3% so với năm 2010; nông lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 44,7% bằng 87%; công nghiệp, xây dựng đạt 37,7% bằng 106%; thương mại, dịch vụ đạt 17,6% bằng 134,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/người/năm bằng 253% kế hoạch; sản lượng lương thực đạt 27.000 tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 65,4 tỷ đồng.

 Chiều ngày 25/6, huyện Hương Khê tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI (2010-2015). Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu và phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Hương Khê:Tuyên dương 19 tập thể, 3 cá nhân điển hình tiên tiếnHương Khê:Tuyên dương 19 tập thể, 3 cá nhân điển hình tiên tiến

Với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” 5 năm qua, huyện Hương Khê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  đã góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Toàn huyện có 1.432 mô hình  phát triển kinh tế, trong đó: 34 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; 51 mô hình doanh thu từ 500 đến 1 tỷ đồng/năm; 1.257 mô hình doanh thu từ 100 đến 500 triệu đồng/năm), 11 mô hình liên kết với doanh nghiệp, 104 tổ hợp tác, 25 hợp tác xã, 37 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Năm 2014, toàn huyện có 2 xã Gia Phổ và Hương Trà đạt chuẩn nông thôn mới; 4 xã đạt từ 7 đến 12 tiêu chí; 15 xã đạt dưới 7 tiêu chí.

Hoạt động tín dụng Ngân hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu cho nhân dân và doanh nghiệp, tổng nguồn vốn huy động hàng năm đạt trên 700 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh về quy mô và hiệu quả sản xuất. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, văn hoá – xã hội, y tế tiếp tục có những bước tiến rõ nét. Quốc phòng – An ninh được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, hộ chính sách khó khăn được triển khai đồng bộ. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, cũng cố niềm tin trong cán bộ, Đảng viên và tầng lớp nhân dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao những thành tựu nổi bật nhất là phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với phong trào toàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền triển khai rộng rãi và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và tầng lớp Nhân dân. Một số đại biểu đề nghị trong thời gian tới, huyện Hương Khê cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; tạo điều kiện cho Nhân dân vay vốn sản xuất, chăn nuôi với lãi suất ưu đãi; triển khai các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh….

Tại hội nghị, huyện Hương Khê đã phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh và xây dựng Hệ thống chính trị giai đoạn 2015 – 2020. Đề ra một số mục tiêu giải pháp thực hiện: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 15%/năm; sản lượng lương thực trên 28.000 tấn; thu ngân sách trên 70 tỷ đồng; hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Hương Khê đã Vinh danh, trao tặng giấy khen cho 19 cá nhân, 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015.

Tác giả bài viết: Văn Trình – Đức Quyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP