Giáo dục - Đào tạo

Hồng Lĩnh: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 12

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 26/2/2014 của Ban Thường vụ Thị uỷ, Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 06/02/2015 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về công tác Đào tạo nghề – Giải quyết việc làm – Giảm nghèo bền vững năm 2015. Sáng nay 29/5, Ban Thường vụ Thị đoàn, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội phối hợp tổ chức Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối 12, năm học 2014 – 2015.

Với mục đích góp phần giúp các em học sinh sau khi tốt nghiệp THPT lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của Thị xã, Tỉnh và của cả nước, hội nghị đã cung cấp cho các em học sinh lớp 12 biết được những kiến thức chung về hệ thống nghề nghiệp, để các em tự đánh giá năng lực, sở thích, nguyện vọng bản thân xác định đúng đắn sự phát triển trong tương lai. Tại hội nghị, các em học sinh được tư vấn về định hướng lựa chọn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay; Thông tin về các trường dạy nghề trên địa bàn Thị xã và tỉnh như: trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh, Cao đẳng Luyện kim Thái Nguyên…

Trong những năm qua, bên cạnh việc định hướng, tư vấn nghề nghiệp sau THPT, THCS, ngành Giáo dục – Đào tạo Thị xã đã thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đào tạo học sinh gắn với giải quyết việc làm, đã góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng theo yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của thị xã, của tỉnh cũng như của đất nước./.

THỊ ĐOÀN HỒNG LĨNH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP