TX Hồng Lĩnh

Hồng Lĩnh: Tập huấn công tác cứu nạn, cứu hộ năm 2014

Tin và ảnh: Thu Hằng – Cẩm Hà

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và sự cố thiên tai, tai nạn xẩy ra, thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 44 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã, lãnh đạo Công an, ban chỉ huy quân sự, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp xã, phường trên địa bàn.
Thị xã Hồng Lĩnh: Tập huấn công tác cứu nạn, cứu hộ năm 2014
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Quyết định số 44 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy; Thông tư số 65 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định 44, kế hoạch của UBND Tỉnh và Kế hoạch số 33 của UBND Thị xã Hồng Lĩnh về tập huấn công tác cứu nạn, cứu hộ 2014. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, UBND phường, xã trong việc tổ chức, điều hành và chỉ đạo các hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi địa bàn quản lý; Phạm vi, nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ; Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ; Các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy… Tiếp đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt đã tham gia tập huấn, quan sát tình huống cứu người bị nạn trong sự cố giao thông đường bộ; Cứu người bị mắc kẹt trên cao do sự cố cháy nổ và các phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xẩy ra.
Thông qua hội nghị tập huấn sẽ giúp cán bộ chủ chốt các đơn vị, địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh và Thị xã từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ tại địa phương, đơn vị mình đạt hiệu quả cao./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP