Trong nước

Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP

Ngày 8.5.2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Khu vực phòng thủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân Khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt , Chủ tịch UBND tỉnh. Võ Kim Cự


Trong năm năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tích cực triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ, ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả. Tập trung xây dựng tiềm lực kinh tế – xã hội, xây dựng tiềm lực quân sự -an ninh.

Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Khu vực phòng thủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Cần tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế – xã hội gắn chặt với xây dựng tiềm lực quân sự -an ninh.

Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền các cấp từ tỉnh xuống các huyện thị đã có sự quan tâm sâu sát, chủ động xây dựng thế trận quy hoạch khu vực phòng thủ, trường bắn, khu căn cứ chiến đấu, khu căn cứ hậu phương tỉnh, huyện, thị thành theo đúng qui định. …Tập trung tổ chức cải tạo, nâng cấp các công trình phòng thủ trên địa bàn. Tiến hành khảo sát và cắm 54 cột mốc biên giới Việt – Lào; phối hợp tuần tra nắm chắc mọi vấn đề này sinh trên biên giới. Tăng cường sự quản lý Nhà nước và quy định của Quốc tế, giữ vững độc lập chủ quyền , an ninh chính chị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và biển đảo.


Tại Hội nghị Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã nhấn mạnh cần tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, trong đó chú trọng xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định 31, 33 của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ công chức, viên chức và LLVT.


Bên cạnh đó các dự án phát triển kinh tế – xã hội phải gắn với yêu cầu củng cố Quốc phòng – An ninh, kể cả trong quy hoạch phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, quy hoạch vùng, xây dựng đô thị, mạng lưới giao thông, bưu chính viễn thông… gắn phát triển kinh tế – xã hội với củng cố Quốc phòng – An ninh.


Dương Hoàng

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP