Trong nước

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Chiều 15/6, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo một số ban, ngành tới dự.

Xem hình

5 năm qua, Sở VH-TT&DL đã phát động nhiều đợt thi đua sâu rộng với nội dung và hình thức phong phú. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, nội dung phát động phong trào thi đua của Bộ VH-TT&DL, của UBND tỉnh, ngành đã xác định nội dung, mục tiêu và hình thức tổ chức thi đua. Ngành đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như: Tham mưu giỏi, Lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào thi đua người cán bộ, công chức “Trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo”, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Cải cách hành chính” “8 giờ làm việc hiệu quả”. Để thúc đẩy phong trào thi đua, ngành cũng chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
Trong 5 năm, 5 lượt tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, 20 lượt đơn vị được công nhân danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, hơn 80 lượt đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 04 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, 325 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, gần 1.000 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Về hình thức khen thưởng có 5 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III, 2 tập thể và 11 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 14 lượt tập thể và 20 lượt cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen, 9 lượt tập thể và 82 lượt cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, hơn 400 lượt tập thể và 1.000 lượt cá nhân được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen.
Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Bùi Đức Hạnh, Giám đốc Sở cũng đã phát động phong trào thi đua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020, trong đó chỉ tiêu phấn đấu hàng năm về công tác thi đua là: Sở VH-TT&DL đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”; 100% phòng chuyên môn đơn vị đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có 20% đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”; 100% phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc tổ chức phát động thi đua; 100% công chức, cán bộ và người lao động đăng ký thi đua; 100% gia đình cán bộ, công nhân viên chức của sở đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 80% nữ công nhân viên chức đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện biểu dương những thành tích đạt được của ngành VH-TT&DL trong thời gian qua và khẳng định những việc làm của các tập thể và cá nhân đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phong trào thi đua của tỉnh. Thời gian tới, đề nghị toàn ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chú trọng đổi mới cách thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo hiệu quả, sát đúng với nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng, kịp thời biểu dương, nêu gương, khen thưởng nhằm thúc đẩy sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước trong ngành. Tăng cường kiểm tra, rút kinh nghiệm chỉ đạo phong trào thi đua để công tác khen thưởng phải thực sự nghiêm túc, đánh giá đúng thành tích và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cũng nhấn mạnh trước mắt toàn ngành phải tập trung cao độ tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập nước…

Đồng chí Nguyễn Thiện, PCTTT UBND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho ông Bùi Đức Hạnh, Giám đốc Sở.

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành VH, TT & DL nhận Bằng khen, Giấy khen.

P.V / Sở VH-TT&DL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP