Giáo dục - Đào tạo

Hà Tĩnh: Lưu ý trong quản lý, phân công, sử dụng giáo viên

Sở GD&ĐT yêu cầu tổ chức, đánh giá đội ngũ theo chuẩn của Bộ GD&ĐT đối với giáo viên, cán bộ quản lý và theo Nghị định của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, việc chức.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa có hướng dẫn một số nội dung công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên năm học 2015 – 2016.
hatinh24h

Theo đó, các nhà trường, cơ sở giáo dục căn cứ điều kiện của đơn vị để cụ thể hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên phù hợp với tình hình và yêu cầu đánh giá, phân loại của đơn vị hướng dẫn đến mục tiêu phát triển đội ngũ, phát triển nhà trường, xếp được thứ tự giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên theo từng tiểu chuẩn và theo tổng hợp chung các tiêu chuẩn.

Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức.

Lưu ý trong quản lý, phân công, sử dụng cán bộ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu quản lý chặt chẽ đội ngũ gắn liền với vị trí việc làm và biên chế, quỹ tiền lương theo quy định hiện hành về quản lý công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời, rà soát, phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương để tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ cho những đối tượng có nhu cầu thôi việc, chuyển việc, nghỉ hưu trước tuổi, hưởng trợ cấp xã hội một lần… theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, lựa chọn, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên phù hợp theo hướng chủ động thực hiện phân phối chương trình; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá việc dạy học các môn phục vụ giáo dục hướng nghiệp như:

Tin học, Ngoại ngữ, Công nghệ, môn học tự chọn, nghề phổ thông, sinh hoạt hướng nghiệp, ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm… Không bố trí giáo viên đã đạt chuẩn đào tạo nhưng chưa tham gia, chưa đạt kết quả bồi dưỡng bổ sung kiến thức giáo dục công dân giảng dạy bộ môn này trong các nhà trường.

Sở GD&ĐT cũng cho phép những trường thiếu giáo viên Giáo dục quốc phòng có thể bố trí giáo viên môn Lịch sử, Giáo dục công dân… dạy một số tiết lý thuyết Giáo dục quốc phòng;

Có thể bố trí giáo viên bộ môn Vật lý, Sinh học … dạy môn Công nghệ; bố trí một số giáo viên dạy nghề phổ thông phù hợp với điều kiện nhà trường, năng lực đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị và nguyện vọng học nghề của học sinh.

Đồng thời, bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn về tâm lý, sinh lý, sức khỏe, hướng nghiệp, nghề… cho học sinh.

Những trường thiếu nhân viên phụ trách thiết bị thí nghiệm có thể bố trí giáo viên giảng dạy các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học … kiêm nhiệm công tác thiết bị thí nghiệm…

Lập Phương / GD&TĐ

  Từ khóa: phân công , quản lý , Giáo viên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP