Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu, thời gian tới, ngành chức năng cùng thành viên Ban Chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi theo nguyên tắc “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”...

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ,Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Thùy Dương)


Ngày 21/12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo đã tham dự phiên họp

Thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng đã tập trung thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo, nhất là trong việc xây dựng, ban hành các văn bản phục vụ hoạt động của Ban; đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và một số vụ việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Tuy vậy, tiến độ, kết quả giải quyết một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và một số vụ việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Sau các báo cáo, thảo luận của thành viên, kết luận phiên họp thường kỳ, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chỉ đạo các cơ quan, địa phương đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản liên quan; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo theo nguyên tắc “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”; Tiếp tục tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc, các khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; Rà soát, nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; Thực hiện kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị trong năm 2023./.

Tác giả: Linh Trang - Thùy Dương

Nguồn tin: dangcongsan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP