Trong nước

Đối diện với cám dỗ cơ chế thị trường, Đảng viên càng phải vững vàng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập, cán bộ Đảng viên giữ nhiều trọng trách nên hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với “hàng”, với “tiền”, gắn với lợi ích cá nhân, đối mặt với cám dỗ, mặt trái của cơ chế thị trường nên càng phải giữ vững bản chất cách mạng.

Sáng nay 2/2, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015).

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Ảnh: VOV).

“85 năm qua dù con đường đi lên có lúc quanh co phức tạp, dù có lúc Đảng ta mắc khuyết điểm, sai lầm nhưng do có bản lĩnh vững vàng, sự khiêm tốn cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, được nhân dân tin yêu cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thử thách, đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản được”- Tổng Bí thư nói.

Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích thế kỷ mà đỉnh cao là cuộc Cách mạng tháng 8/1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến dân tộc bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của công cuộc đổi mới vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Để có những thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã đổ bao nhiêu xương máu. Chỉ tính riêng những cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp những năm 1931-1932, biết bao cán bộ, Đảng viên bị tù đày, giết hại; nhiều đồng chí cán bộ xuất sắc của Đảng như Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Hồng Phong,  Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai… bị sát hại. Những nhà tù khét tiếng của địch như Sơn La, Côn Đảo, Hỏa Lò, Lao Bảo, Phú Quốc,…đã giam cầm, tra tấn hết sức dã man những người cộng sản. Nhà tù Côn Đảo có 793 đồng chí hi sinh, Kon Tum có 339 đồng chí bị thủ tiêu.

Trong những năm 1954-1959 ở miền Nam có 466.000 Đảng viên và những người yêu nước bị bắt giam, 400 nghìn người bị đưa đi đày, 68.000 bị bắt giữ. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có gần 160.000 Đảng viên hi sinh…

“Nhìn lại quá khứ, ôn lại khó khăn gian khổ, sự hi sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng ta trong suốt 85 năm qua, chúng ta càng trân trọng quá khứ, giữ gìn những thành quả của cách mạng và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào hơn về dân tộc ta, dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo”- Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta thành kính tưởng nhớ các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hi sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ, vẻ vang của dân tộc và Đảng ta. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí, đồng bào đã bị tù đày trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, đã chiến đấu hi sinh trên mọi mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đồng bào cả nước đã đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng cộng sản Việt Nam. Chân thành cảm ơn các bạn bè quốc tế đã nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của chúng ta”.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành để ngày càng xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

“Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go, đưa dân tộc tới bến bờ vinh quang… Chính trong quá trình đó, Đảng ta đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm, hun đúc nên truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm ra sức giữ gìn và phát huy”- Tổng Bí thư khẳng định.

“Một cuộc chiến đấu khổng lồ”

Tổng Bí thư cho biết hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ sự nghiệp đổi mới, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

“Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại, một cuộc chiến đấu khổng lồ như Bác Hồ đã nói nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh thuận lợi, thời cơ cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Chúng ta đang đứng trước nhiều vấn đề mới phức tạp phải xử lý, khó khăn phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải phát huy cao tinh thần yêu nước cách mạng, đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng tổ quốc ngày càng đàng hoàng, tươi đẹp hơn”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, Đảng ta đã giành không ít thời gian công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây toàn Đảng đã tiến hành cuộc vận động thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và góp một bước quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng nhìn nhận công tác xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, lãng phí, tham nhũng, quan liêu, xa dân,…

“Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng ta, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, chia rẽ nội bộ Đảng; chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong hết sức thâm độc và nguy hiểm”- Tổng Bí thư cho biết.

Trong tình hình đó, Tổng Bí thư cho rằng càng cần phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, tổ chức cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

Tổng Bí thư cho rằng vì Đảng ta là Đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập, cán bộ Đảng viên giữ nhiều trọng trách nên hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với “hàng”, với “tiền”, gắn với lợi ích cá nhân, đối mặt với cám giỗ, mặt trái của cơ chế thị trường nên càng phải giữ vững bản chất cách mạng. “Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, cán bộ Đảng viên không tích cực giữ gìn, kiên trì rèn luyện thì rất dễ thoái hóa, biến chất”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Một Đảng cách mạng chân chính, có đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ Đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân  ủng hộ thì Đảng đó có sức mạnh vô địch không thế lực nào có thể ngăn cản được trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên”- Tổng Bí thư khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã vượt lên, phát triển kinh tế khá nhanh; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2014 thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 2.000 USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn khoảng 8% năm 2014, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực không ngừng được nâng cao.

“Năm 2015 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015, năm giữa kỳ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải có những nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2015 mà trọng tâm là hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh – tế xã hội, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững độc lập chủ quyền, hòa bình ổn định để phát triển đất nước, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng”- Tổng Bí thư khẳng định.

Thế Kha

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP