Trong nước

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính UBND tỉnh làm việc tại Công an tỉnh

Sáng 6/7, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của UBND tỉnh Hà Tĩnh gồm các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có buổi làm việc tại Công an tỉnh. Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo phòng Tham mưu báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 và tiến hành kiểm tra tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra về cải cách hành chính của Công an tỉnh.

hatinh24h
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công an tỉnh đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính thông qua việc ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn các phòng, Công an huyện, thành phố, thị xã. Thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác cải cách hành chính, niêm yết thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cơ quan tổ chức qua Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương. Tiến hành thanh tra công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương. Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2016 gắn với việc sơ kết một năm triển khai thực hiện đơn vị kiểu mẫu về cải cách hành chính năm 2015. Công tác cải cách hành chính được thực hiện có hiệu quả bằng các giải pháp cụ thể. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện dịch vụ chuyển nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân theo yêu cầu. Các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các tổ công tác về các địa bàn khó khăn về kinh tế, các đối tượng là người già, người khuyết tật để làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân và trả kết quả tại địa bàn cư trú. Cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan để giải quyết kịp thời nhu cầu sửa sai chứng minh nhân dân của công dân…

Đại tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Công an tỉnh đã tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. Tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan, Công an các huyện, thành phố, thị xã tiến hành rà soát các quy định, các khâu, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự không còn phù hợp trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự để kịp thời sửa đổi, bổ sung và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hành chính. Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản đi – đến và quản lý hồ sơ lưu trữ. Tăng cường đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính như cấp phát CMND, đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thực hiện cấp biển số xe ô tô, xe gắn máy qua mạng máy tính. Chỉ đạo các phòng có liên quan, Công an các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và rà soát các thủ tục hành chính cần thực hiện một cửa liên thông để đề xuất các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

 Đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016. Thông qua đó chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục và đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo các nội dung cải cách hành chính trong thời gian tới, như: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; bổ sung, điều chỉnh các hồ sơ sổ sách theo mẫu chung của tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại và hồ sơ quá hạn; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

ANH LÊ – SỸ QUÝ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP