Trong nước

Điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng giữ chức vụ mới

Ông Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Tân Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bùi Hồng Minh

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 286/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm từ 1/4/2024.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP