Kinh tế

Công bố Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 23/6, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tổ chức công bố Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016-2020….

Hà Tĩnh là 1 trong 6 tỉnh thực hiện thí điểm Chương trình hợp tác của Liên Hợp Quốc về Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; quản lý bền vững tài nguyên rừng; bảo tồn và nâng cao trữ lượng cac-bon rừng (REDD+)”.

Với sự hỗ trợ từ BQL Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động khởi động Chương trình như: Tập huấn nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về REDD+, về mối liên hệ giữa REDD+ và rừng, REDD+ và biến đổi khí hậu; đào tạo năng lực mạng lưới truyền thông về REDD+ cho cán bộ cấp tỉnh; hội thảo tăng cường thực thi lâm luật cho chính quyền cấp huyện, xã; rà soát giao đất gắn với giao rừng tại các xã Sơn Hồng, Sơn Lĩnh (Hương Sơn).

Xây dựng, ký kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác BVR – PCCCR giữa Hà Tĩnh với Nghệ An, Quảng Bình. Xây dựng, đánh giá cơ chế phối hợp kiểm soát khai thác gỗ trái phép, kiểm soát xuất nhập khẩu qua cửa khẩu vùng giáp ranh với hai tỉnh Khăm Muộn và Bôlykhămxay (Lào); kế hoạch hành động REDD+ xã Phú Gia, Hương Trạch (SiRAP) và hoàn thiện bộ máy hoạt động của BQL chương trình cấp tỉnh… Theo Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2016 – 2020, REDD+ sẽ tập trung thực hiện kế hoạch hành động tại 190 xã thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã có rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn với các nội dung chính như: Quản lý, bảo vệ và phát triển ổn định 314.754ha rừng hiện có; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BVR của chính quyền các cấp; tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả năng tiềm năng rừng và đất rừng.

Phát triển hơn 32 nghìn ha rừng, bình quân mỗi năm trồng 6.452ha (trồng mới và trồng lại); chuyển hóa hơn 8 nghìn rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn; trồng 20 triệu cây phân tán. Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới khoảng 30 tuyến đường lâm nghiệp tại các vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung, đường tuần tra BVR ngập mặn gắn với phát triển sinh kế, xây dựng NTM ở các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà, Hương Khê, Hương Sơn…

Ngoài ra, REDD+ cũng sẽ hỗ trợ nguồn lực thực hiện các hợp phần hạn chế mất rừng; hạn chế suy thoái rừng; quản lý bền vững tài nguyên rừng; bảo tồn trữ lượng cac-bon rừng…, góp phần nâng cao độ che phủ rừng Hà Tĩnh từ 52,5% (năm 2014) lên 55% (năm 2020); bảo tồn đa dạng sinh học; cải thiện sinh kế, an sinh xã hội; góp phần giảm thiểu tác động ứng phó, biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển bền vững.

Được biết, tổng vốn thực hiện Kế hoạch hành động là hơn 2 nghìn tỷ đồng, được huy động từ các tổ chức phi chính phủ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. …

Thanh Tâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP