Trong nước

Công bố 10 Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện quy định tại Khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng Thư ký Quốc hội vừa có Văn bản số 2958/TTKQH-TT về việc công bố các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV.

Các Nghị quyết được công bố gồm: Nghị quyết số 75/2019/QH14 bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Nghị quyết số 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Nghị quyết số 79/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

Nghị quyết số 80/2019/QH14 gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Nghị quyết số 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV.

Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XIV.

Nghị quyết số 701/NQ/UBTVQH14 về việc điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp.

Nghị quyết số 705/NQ/UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Quốc hội quyết nghị: Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) (trình UBTVQH phiên họp tháng 12.2019).

Quốc hội quyết nghị điều chỉnh thời gian trình các dự án sau đây: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám, thông qua tại Kỳ họp thứ Chín; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín, thông qua tại Kỳ họp thứ Mười; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín, thông qua tại Kỳ họp thứ Mười. Đồng thời, đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, tại Kỳ họp thứ Chín, sẽ trình Quốc hội thông qua các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Các dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín, gồm: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai…

Trong Nghị quyết số 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”, Quốc hội quyết nghị thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về nội dung này và phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng Đoàn giám sát; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga làm Phó Trưởng đoàn thường trực; Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình làm Phó Trưởng Đoàn; Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Dân nguyện thuộc UBTVQH Nguyễn Thanh Hải làm Phó Trưởng đoàn.

Theo Nghị quyết số 701/NQ/UBTVQH14 về việc điều động, bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, UBTVQH quyết nghị điều động ông Nguyễn Văn Hiển, ĐBQH Khóa XIV, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật về nhận công tác tại Viện Nghiên cứu lập pháp và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/6/2019. Trong thời gian giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, ông Nguyễn Văn Hiển được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Theo Nghị quyết số 705/NQ/UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, UBTVQH quyết nghị bổ nhiệm bà Phạm Thúy Chinh, Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội kiêm Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10/6/2019. Trong thời gian giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bà Phạm Thúy Chinh được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Toàn văn nội dung các Nghị quyết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP