Trong nước

Bao nhiêu người Việt sẽ lạnh xương sống khi xem video này?

Mực thối, tôm bị tiêm hóa chất, rau “tắm” thuốc trừ sâu, thịt bị ruồi bu kín… tất cả đã được ghi lại trong đoạn video này.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP