Tin Hà Tĩnh

Xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sáng 14/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Đặng Quốc Khánhđã chủ trì và điều hành hội nghị tổng kết thực hiện việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức, Ban dân vận, Uỷ ban Kiểm tra và Văn phòng Trung ương Đảng; các uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Báo cáo tại hội nghị do đồng chí Hà Văn Thạch UVBTV,Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình bày đã đánh giá kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các nội dung quan trọng như: Lãnh đạo hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 15, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X trong đó, phân tích rõ sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội.

Đánh giá cụ thể việc lãnh đạo của Đảng bằng chủ trương, nghị quyết; việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục; lãnh đạo bằng công tác tổ chứ bộ máy, cán bộ; thông qua công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo thông qua tổ chức đảng, đảng viên.

Về việc lãnh đạo của Đảng bằng nghị quyết, chủ trương, báo cáo nêu rõ: Các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh uỷ và nhiều cấp uỷ đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội và công tác xây dựng Đảng; tập trung vào những mũi đột phá, trọng tâm, trọng điểm ở từng giai đoạn như: Dồn sức phát triển công nghiệp, xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tập trung xây dựng nông thôn mới.

Báo cáo cũng đánh giá cụ thể việc lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao năng lực và hiệu qủa hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Bộ máy của hệ thống chính trị được thực hiện theo hướng tinh gọn,hiệu lực hiệu quả đúng quy định. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị còn chồng chéo; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,tại hội nghị nhiềuý kiến cho rằng bên cạnh việc lãnh đạo bằng chỉ thị,nghị quyết cần phải đặt con người là yếu tố trung tâm từ đó để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh,nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Một nội dung cũng được nhiều đại biểu quan tâm đó là việc xây dựng và ban hành nghị quyết; thực tế cho thấy không ít nghị quyết không sát thực tiễn, khó thực thi. Một số đại biểu đề nghị khi ban hành nghị quyết phải nghiên cứu kỹ, có dự tính dự báo chính xác, sát đúng thực tiễn để dễ đi vào cuộc sống.

Sau khi ban hành nghị quyết phải đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tránh tình trạng dễ làm khó bỏ. Bên cạnh đó cần tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới tác phong lề lối làm việc của cán bộ ,công chức để tạo hiệu quả trong công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị  tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là một nhiệm vụ tất yếu

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị  tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là một nhiệm vụ tất yếu, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mình.

Thực tiễn của Hà Tĩnh đã cho thấy, nhờ cách làm chủ động, mạnh dạn, sáng tạo trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nên trong nhiều nhiệm kỳ, Hà Tĩnh đã luôn tạo được bước đột phá, đưa kinh tế xã hội tỉnh nhà không ngừng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại hạn chế như nhận thức của nhiều cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn hạn chế, quy trình ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,thậm chí chưa sát thực tiễn.

Cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ rõ thực trạng bộ máy cồng kềnh, ngân sách nhà nước phải bỏ ra nguồn tiền lương rất lớn dùng để chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức, điều này tác động đến hiệu quả cải cách hành chính.

Sau khi phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định quan điểm nhất quán trong việc tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đưa kinh tế xã hội tỉnh nhà có bước phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt đó là cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung chỉ đạo sản xuất, phòng chống các loại dịch bệnh, thực hiện tốt việc chi trả tiền đền bù sau sự cố môi trường; quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư,theo dõi sát việc khắc phục các điểm vi phạm của Formosa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng, dồn sức cho các vấn đề văn hóa xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu ngân sách, quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nam Trung

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP