Quốc hội khóa XIV

Vùng đất nào có nhiều thành viên Chính phủ?

Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 27 thành viên, chủ yếu từ Trung Trung Bộ trở ra Bắc. Hà Tĩnh là quê của nhiều thành viên nhất, với 4 người.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP