Trong nước

Tuyên dương 60 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, thay mặt 60 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Bí thư Đảng bộ khối Phan Thị Tập đã đọc diễn văn báo công với Bác. Theo đó, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh đã triển khai tới gần 20.000 lượt cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên sâu, hiệu quả các chuyên đề, đặc biệt học tập Bác về “phong cách quần chúng, dân chủ, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Tối 13/5, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tuyên dương 20 tập thể và 40 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2013. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành dự lễ tuyên dương.

Tuyên dương 60 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh và Bí thư Đảng bộ khối Phan Thị Tập trao Giấy chứng nhận cho 20 tập thể…
Tuyên dương 60 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
…và 40 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2013

Học tập tấm gương của Bác, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng quy định, quy chế của ngành, cơ quan đơn vị nhằm phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng dù ở cương vị nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuyên dương 60 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Văn nghệ chào mừng tại lễ tuyên dương

Học tập tấm gương của Người, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được quan tâm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng được nâng lên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng được coi trọng, đoàn kết nội bộ được phát huy…

Qua đó, năm 2013, có 43/66 đơn vị xếp loại trong sạch vững mạnh, trong đó có 7 đơn vị xếp loại trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bá Tân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP