Du lịch

Tượng Phật nghìn năm tuổi cao nhất thế giới

Lạc Sơn Đại Phật nằm ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) là tượng Phật đá cao nhất thế giới. Tương truyền, tượng Phật này từng 4 lần đổ lệ trong lịch sử.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP