TP Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh: Bán đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá sản phẩm tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 06 vùng quy hoạch dân cư thuộc TP Hà Tĩnh

Các bạn downloads file đính kèm về máy để xem cụ thể chi tiết

File đính kèm
scan0019.pdf

Hatinhcity

  Từ khóa: Đất , Tổ chức , Quy hoạch

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP