Chuyến thăm nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước với trọng tâm là hợp tác kinh tế; đồng thời tiếp tục thúc đẩy sâu rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa-giáo dục, du lịch, hàng không… và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả. Ấn Độ luôn coi trọng thúc đẩy phát triển quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Ấn Độ tăng dần qua các năm với mức tăng trưởng bình quân 16%/năm trong vòng năm năm qua. Trong năm 2013, kim ngạch hai chiều đạt 5,23 tỉ USD, tăng trên 30% so với năm 2012 và hai nước đang nỗ lực để đạt tới 15 tỉ USD vào năm 2020.

Quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ được mở rộng trên các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, hợp tác trong công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, Việt Nam và Ấn Độ luôn phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ở LHQ, ASEAN, ARF, ADMM+, RCEP…

TX