Kinh tế

Thu ngân sách toàn tỉnh đạt 6.881,6 tỷ đồng, tăng 68,2% so cùng kỳ

6 tháng đầu năm 2015, tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là về sản xuất công nghiệp, song UBND tỉnh đã bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang và Nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu. Do vậy, KT-XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 công suất 1.200MW, sản lượng điện sản xuất đạt 2.172 triệu kwh

Tổng sản phẩm trong tỉnh GDP (giá so sánh 2010) đạt 19.932 tỷ đồng, tăng 26,76% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 46,15%, khu vực dịch vụ tăng 21,51%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,47%. Công nghiệp – TTCN tiếp tục tăng trưởng cao, chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 43,75% so với cùng kỳ năm trước. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 công suất 1.200MW phát điện thương mại cả 02 tổ máy, sản lượng điện sản xuất đạt 2.172 triệu kwh; Nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh 50 triệu lít/năm hoạt động với công suất tối đa…; dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã được phê duyệt điều chỉnh, đang chuẩn bị cơ bản các điều kiện để tiếp tục triển khai. Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 công suất 1.200MW đã hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị khởi công; dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3 công suất 1.200MW đang được đẩy nhanh các thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng.

Trong điều kiện kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế – xã hội của tỉnh Hà Tĩnh vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, vượt cao so với cùng kỳ năm 2014; Các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực; Đặc biệt, thu, chi ngân sách đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao Thu ngân sách đạt 6.881,6 tỷ đồng, bằng 47,46% kế hoạch HĐND tỉnh giao, 70,51% kế hoạch Trung ương giao, tăng 68,2% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 3.381 tỷ đồng, tăng 72% so cùng kỳ năm 2014, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.500,6 tỷ đồng, tăng 64,6% so cùng kỳ năm 2014. Chi ngân sách cơ bản đảm bảo nhu cầu theo kế hoạch./.

HOÀNG NAM

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP